Granting institution:

          OTKA (Scientific Research Fund of Hungary)

Grant no.:

          K72885

Title of the proposal:

          Determination of complete rotational-vibrational spectra of molecules

Duration:

          Three years (2008–2011)

Principal investigator:

          Attila G. Császár

Project description (in Hungarian):

(1)       Variációs alapú magmozgás számításokra vonatkozó eljárásaink és programjaink (DEWE, DOPI és MARVEL) továbbfejlesztése, kiterjesztése több-ato­mos rend­szerekre.

(2)       Egy újfajta transz­formációs lépés, valamint a DVR reprezentáció segítségével általános koordináták alkalmazását biztosító programrendszer írása magmozgás számításokra.

(3)       A forgási mozgások és a rezgési-forgási szintek intenzitásá­nak számítását lehető­vé tevő program kifejlesztése tet­sző­le­ges rend­szerekre és gerjesztési energiákra.

(4)       Új algoritmusok szingularitások haté­kony ke­ze­lésére.

(5)       Hatékony magmozgás számí­tá­sok ortogonális belső koordináta rend­szerekben.

(6)       A MARVEL program továbbfejlesztése: alkal­maz­hatóság több százezer mérési adat esetén is az átmenetekből az energiaszintek meghatározására. A MARVEL eljárás ke­re­té­ben a számított és mért intenzitások felhasználása.

(7)       Aktív adat­bázis alapú molekula­spekt­rosz­kó­pia.

(8)       Az alábbi kis rendszerek “teljes” spektroszkópiája: H2O, C2H2, [H,N,C,O], CH4 és CH2CO.

(9)       Új PES-ek és DMS-ek meghatározása.

(10)  Vonallista H2O-ra és C2H2-re. A HNCO spektroszkópiája.

(11)  Ab initio és MARVEL energiaszintek metánra.

(12)  Termokémiai alkalmazások.

___________________________________________________________________________________

Granting institution:

          MÖB-DAAD

Grant no.:

          13/2008-2009

Title of the proposal:

          Preparation, spectroscopic detection, and quantum mechanical characterization of novel molecular structures

Duration:

          Two years (2008–2009)

Principal investigator(s):

          Attila G. Császár and Peter R. Schreiner (Giessen, Germany)

___________________________________________________________________________________