Pályázati tudnivalók:

1. Az utazási keret szűkös voltára való tekintettel a Fizikai Kémiai- és a Szerves és Biomolekuláris Kémiai Tudományos Bizottság esetén a bizottság létszámára való tekintettel bizottságonként 2 (más bizottságoknál 1) pályázó útiköltségének támogatására van lehetőség.

2. A támogatás megállapításánál előnyt élveznek nemzetközi szervezetek magyar tisztségviselőinek más forrásból nem finanszírozott útjai.

3. Azok, akik az elmúlt években már részesültek az osztály utazási keretéből, csak rendkívül indokolt esetben számíthatnak ismételt támogatásra.

4. A támogatás csak a 2014-ben lebonyolítandó utazások dologi költségeinek (részvételi díj, útiköltség, szállásköltség) fedezésére használható.

5. Az utazás adatait a kiutazók a mellékelt űrlapon legyenek szívesek összefoglalni. A becsült költségeket Forintban kell megadni és a C oszlopból legalább azt a sort ki kell tölteni, amely költségtétel fedezésére az MTA támogatást kérik. Az utóbbi összegét abba a sorba írják be, amelyre azt fordítani szeretnék.

6. A kitöltött űrlapot FKB_Kutato_Neve_utazasi_urlap2014.xls néven szíveskedjenek elmenteni és továbbítani.