Az MTA Kémiai Tudományok Osztály Fizikai-Kémiai Tudományos Bizottság

Anyag- és Molekulaszerkezeti Munkabizottsága (AMMB)

 

·    Nyitóoldal

·    Tagok

·    Jelentkezés

·    Dokumentumok

·    Kutatócsoportok

·    Ülések

·    Hírek

·    Polányi-díj

Üdvözöljük honlapunkon!

Az MTA Anyag- és Molekulaszerkezeti Munkabizottsága (AMMB) évente többször megtartott ülései lehetőséget teremtenek a tudáscserére mind a kutatás, mind az oktatás területén, az elért oktatási és kutatási eredmények szélesebb nyilvánosság számára történő megismertetésére, a kiválóság fokozott elismerésére, továbbá arra, hogy az anyagtudománnyal és molekulák általános értelemben vett, statikus, illetve dinamikus szerkezetének kutatásával foglalkozó magyar kutatók együttműködési lehetőségeket térképezzenek fel és alakítsanak ki kutatócsoportjaik között. Az AMMB vezetése különösen kívánatosnak tartja az ifjabb kollégák aktív részvételét az üléseken és bátorítani szeretné őket, hogy előadásokon ismertessék legújabb kutatási eredményeiket, egyben lehetőséget teremtve azok megbeszélésére. Az AMMB vezetése szeretné, ha a tagok érdekképviselete is szerepet kapna az AMMB működése során.

Elnök: Bombicz Petra (2021-)

[Korábbi elnökök: Varsányi György (1967-1990), Sohár Pál (1990-2005), Kubinyi Miklós (2005-2015), Császár Attila (2015-2021)]


Titkár: Szidarovszky Tamás (2021-)

[Korábbi titkárok: Brajer László és Vajda Miklós (1967-1970), Vajda Miklós és Láng László (1970-1973), Sohár Pál (1973-1985), Simon Kálmán (1985-2008), Kovács Attila (2008-2011), Császár Attila (2011-2015), Bombicz Petra (2015-2021)]

 

Legutolsó hírek:

·   2021. május 31-én került megrendezésre a 2021. évi Munkabizottsági ülés, online módon.

·   2020. okt. 29-én került megrendezésre a 2020. évi Munkabizottsági ülés, online módon.

·   MKE Kálmán Alajos Tudományos Díj. A kitüntetés célja azon kutatók elismerése, akik a szerkezetkutatás területén az elmúlt 5-10 évben kiemelkedő eredményeket értek el. Évente egy díj adományozható. A díj: bronz emlékérem + oklevél + pénzjutalom. A díj odaítélése hároméves ciklusokban történik; 3 évből kettőben, melyekben az Európai Krisztallográfiai Szövetség konferenciát tart, annak SIG13 szakcsoportja (Molecular Structure-Chemical Property) által összeállított díjbizottság dönt arról, hogy kinek adományozzák a díjat. A harmadik évben (amikor nincs ECA konferencia) a Kuratórium dönt arról, hogy kinek adományozzák a díjat (legközelebb 2020-ban és 2023-ban fog a Kuratórium döntést hozni). Az esetleges jelöléseket kérjük Bombicz Petrának eljuttatni.

·   2019. május 21-én 13:00 órai kezdettel került sor az MTA 191. Közgyűlésének programja keretében, az Analitikai Kémiai Tudományos Bizottság és a Fizikai-kémiai Tudományos Bizottság szervezésében, az „IUPAC and the Seven Stalwarts of Science” című ünnepi tudományos ülésre a MTA székház Felolvasótermében. Az ülés egyszerre ünnepelte az IUPAC első 100 évét és a 2019. május 20-án érvénybe lépő változásokat az SI mértékegységrendszerben.

 

Fejezetek az AMMB történetéből

A kezdetek (köszönet Hay Dianának és Sohár Pálnak)

Varsányi György javaslata az AMMB megalapítására (1967. március, eredeti dokumentum)

Meghívó az alakuló ülésre (1967. május 30., eredeti dokumentum)

Az alakuló ülés jegyzőkönyve (1967. május 30., eredeti dokumentum)

Vajda Miklós felkérése a titkári teendők ellátására (1970. június 4., jegyzi: Lengyel Béla, eredeti dokumentum)

Felkérés AMMB tagságra (1970. június 10., jegyzi: Lengyel Béla, eredeti dokumentum)

Az első hároméves tervidőszak eredményei (1971, jegyzi: Varsányi György, eredeti dokumentum)

Felmérés és értékelés 1968-1970-es időszakról (1971. május 24., jegyzi: Sohár Pál, eredeti dokumentum)

 

 

A működés jogszabályi hátteréről: