Az MTA Kémiai Tudományok Osztály Fizikai-Kémiai Tudományos Bizottság

Anyag- és Molekulaszerkezeti Munkabizottsága (AMMB)

 

·    Nyitóoldal

·    Tagok

·    Jelentkezés

·    Dokumentumok

·    Kutatócsoportok

·    Ülések

·    Hírek

·    Polányi-díj

Üdvözöljük honlapunkon!

Az MTA Anyag- és Molekulaszerkezeti Munkabizottsága (AMMB) évente többször megtartott ülései lehetőséget teremtenek arra, hogy az anyagtudománnyal és molekulák általános értelemben vett, statikus, illetve dinamikus szerkezetének kutatásával foglalkozó magyar kutatók megismerhessék egymás kutatási és oktatási eredményeit és együttműködéseket alakítsanak ki kutatócsoportjaik között. Az AMMB vezetése különösen kívánatosnak tartja az ifjabb kollégák aktív részvételét az üléseken és bátorítani szeretné őket, hogy előadásokon ismertessék legújabb kutatási eredményeiket, egyben lehetőséget teremtve azok megbeszélésére.

Elnök: Császár Attila (2015-)

[Korábbi elnökök: Varsányi György (1967-1990), Sohár Pál (1990-2005), Kubinyi Miklós (2005-2015)]


Titkár: Bombicz Petra (2015-)

[Korábbi titkárok: Brajer László és Vajda Miklós (1967-1970), Vajda Miklós és Láng László (1970-1973), Sohár Pál (1973-1985), Simon Kálmán (1985-2008), Kovács Attila (2008-2011), Császár Attila (2011-2015)]

 

Legutolsó hírek:

·   2017. 09. 21-22: Az MTA TTK földszinti kiselőadójában fog sor kerülni az AMMB jubileumi ülésére. Az ünnepi ülés keretében emlékezünk meg a munkabizottság megalapításának 50. évfordulójáról.

 

Fejezetek az AMMB történetéből

A kezdetek (köszönet Hay Dianának és Sohár Pálnak)

Varsányi György javaslata az AMMB megalapítására (1967. március, eredeti dokumentum)

Meghívó az alakuló ülésre (1967. május 30., eredeti dokumentum)

Az alakuló ülés jegyzőkönyve (1967. május 30., eredeti dokumentum)

Vajda Miklós felkérése a titkári teendők ellátására (1970. június 4., jegyzi: Lengyel Béla, eredeti dokumentum)

Felkérés AMMB tagságra (1970. június 10., jegyzi: Lengyel Béla, eredeti dokumentum)

Az első hároméves tervidőszak eredményei (1971, jegyzi: Varsányi György, eredeti dokumentum)

Felmérés és értékelés 1968-1970-es időszakról (1971. május 24., jegyzi: Sohár Pál, eredeti dokumentum)

 

 

A működés jogszabályi hátteréről: